• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

กิจกรรม "รู้ความเสี่ยง เลี่ยงเบาหวาน" ณ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง

กิจกรรม พญ.สุทธิกานต์ สันติวัฒนา กุมารแพทย์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม โรงพยาบาลเทพธารินทร์ เดินสายป้องกันเบาหวานตั้งแต่เด็กอย่างต่อเนื่อง นำทีมจัดกิจกรรม "รู้ความเสี่ยง เลี่ยงเบาหวาน" ครั้งที่ 6 เพื่อส่งเสริมเด็กวัยรุ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้รู้จักปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคเบาหวาน ณ โรงเรียนสายน้ำผึ้งฯ ซึ่งในงานดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายณรงค์ศักดิ์ รักพร้า ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติต้อนรับ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566

โครงการ "รู้ความเสี่ยง เลี่ยงเบาหวาน" มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องความเสี่ยงเบาหวานและการป้องกัน สนับสนุนโดยมูลนิธิสู้เบาหวาน ดำเนินการโดยโรงพยาบาลเทพธารินทร์

02-348-7000

Have a question? call us now

@theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email