• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

กิจกรรมทำบุญประจำปี 2566 รพ.เทพธารินทร์

กิจกรรมทำบุญประจำปี 2566 รพ.เทพธารินทร์ ศ.นพ.เทพ หิมะทองคำ ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลเทพธารินทร์ พร้อมด้วย นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ CEO วิมุตโฮลดิ้ง , นพ.สมเกียรติ ลลิตวงษา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพธารินทร์ และ ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ นำผู้บริหารและพนักงานร่วมในกิจกรรมไหว้ศาลพระภูมิและทำบุญประจำปีของโรงพยาบาลเทพธารินทร์ เพื่อเป็นสิริมงคล เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566

02-348-7000

Have a question? call us now

@theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email