• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

Zhongda Hospital ประเทศจีน กลุ่มที่ 1 เข้าศึกษาดูงาน

Zhongda Hospital ประเทศจีน กลุ่มที่ 1 เข้าศึกษาดูงาน ศ.นพ.เทพ หิมะทองคำ ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลเทพธารินทร์ ร่วมด้วย นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพธารินทร์  ได้ให้การต้อนรับผู้อำนวยการพยาบาลและนักศึกษาในหลักสูตร Jiangsu Diabetes Nurse Specialist ของ Zhongda Hospital เมืองนานกิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อศึกษาดูงานการบริการและการให้ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2566

02-348-7000

Have a question? call us now

@vimut-theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email