• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

การดูแลเบาหวาน 7 มิติ ด้วยกระบวนการ DSMES : โรงเรียนเบาหวานเทพธารินทร์ ประจำเดือนสิงหาคม

การดูแลเบาหวาน 7 มิติ ด้วยกระบวนการ DSMES : โรงเรียนเบาหวานเทพธารินทร์ ประจำเดือนสิงหาคม โรงเรียนเบาหวาน (DM Academy) โรงพยาบาลเทพธารินทร์ จัดกิจกรรมเรียนรู้สำหรับผู้เป็นเบาหวาน เพื่อสร้างความสามารถในการดูแลตนเอง เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2566

การสร้างความรู้เพื่อการดูแลตนเองสำหรับผู้เป็นเบาหวาน (Diabetes Self-Management Education and Support , DSMES) มี 7 ด้าน ได้แก่
1. การเลือกรับประทานอาหาร
2. การเคลื่อนไหวร่างกาย
3. การติดตามระดับน้ำตาลในเลือดของตนเอง
4. การรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอตามแพทย์สั่ง
5. การแก้ไขสถานการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้ยังสามารถควบคุมเบาหวานได้ดี
6. การจัดการสภาวะจิตใจและความเครียด
7. การลดความเสี่ยงในการเกิดโรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน

ดังนั้น ผู้เป็นเบาหวานเองมีส่วนสำคัญที่สุดในการควบคุมโรค ทีมงานสหสาขาวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านเบาหวาน พร้อมทำหน้าที่ทีมสนับสนุนสร้างความสามารถในการดูแลตนเองให้กับผู้เป็นเบาหวาน

02-348-7000

Have a question? call us now

@vimut-theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email