• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

เปิดบริการฟอกไตรอบพิเศษ 18.00-22.00 น.

เปิดบริการฟอกไตรอบพิเศษ 18.00-22.00 น.
เปิดบริการฟอกไตรอบพิเศษ 18.00-22.00 น.

ระยะเวลาโปรโมชั่น

วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566

สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 02-348-7000 ต่อ 2900 , 080-923-3398

02-348-7000

Have a question? call us now

@theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email