• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

โปรแกรมดูแลและฟื้นฟูสุขภาพด้วยโภชนบำบัด

  • หน้าหลัก
  • โปรแกรมดูแลและฟื้นฟูสุขภาพด้วยโภชนบำบัด
โปรแกรมดูแลและฟื้นฟูสุขภาพด้วยโภชนบำบัด
โปรแกรมดูแลและฟื้นฟูสุขภาพด้วยโภชนบำบัด
ปรึกษานักกำหนดอาหารวิชาชีพ ผ่านระบบออนไลน์

สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 02-348-7000 ต่อ 2244


เงื่อนไขการให้บริการ
  • โปรแกรมนี้รวมค่าให้คำปรึกษาโดยนักกำหนดอาหาร ระยะเวลา 45 นาที พร้อมเอกสารประกอบ โดยให้บริการทุกวัน เวลา 10.00-16.00 น.
  • ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์ประเภทอื่นๆ และค่าบริการที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการได้รับความปรึกษาผ่านระบบออนไลน์
  • กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนรับคำปรึกษาผ่านระบบออนไลน์
  • กรณีมีโรคประจำตัวหรือปัญหาสุขภาพ เช่น โรคเบาหวาน โรคตับ และโรคไต เป็นต้น ขอความกรุณาจากท่านส่งข้อมูลแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนรับคำปรึกษาผ่านระบบออนไลน์ ท่านสามารถส่งข้อมูลมาได้ที่ Email : info@theptarin.com โดยส่งข้อมูลที่จำเป็น ดังนี้ ผลตรวจสุขภาพ (ผลเลือดไม่เกิน 3 เดือน) เช่น น้ำตาลเฉลี่ยสะสม, น้ำตาลในเลือด, ไขมันในเลือด, ครีเอทินีน (Cr), อัตราการกรองของไต (eGFR), บันทึกผลการตรวจน้ำตาลปลายนิ้วและความดันที่บ้าน/ผลเลือดอื่นๆ (ถ้ามี)
  • กรณีเลื่อนนัด หรือเลยกำหนดเวลานัดหมายนานกว่า 15 นาที ขอให้ท่านทำนัดหมายเข้ามาใหม่ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 

02-348-7000

Have a question? call us now

@theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email