Promotion!!! MEDE Health Solution Club

Promotion!!! MEDE Health Solution Club

Promotion!!! MEDE Health Solution Club
ขยับร่างกาย เพิ่มความฟิต ปรับสมดุลชีวิต ด้วยการออกกำลังกาย
มีดี เฮลท์ โซลูชั่น คลับ สถานบริการสุขภาพที่ตอบโจทย์ ทุกคววามต้องการของคุณ...
- โปรแกรมลดน้ำหนัก
- โปรแกรมสร้างกล้ามเนื้อ
- โปรแกรมฟื้นฟูร่างกาย
- โปรแกรมออกกำลังกายสำหรับหญิงตั้งครรภ์
- ออกกำลังกายสำหรับผู้เป็นโรคเบาหวาน
- โปรแกรมออกกำลังกายสำหรับผู้เป็นโรคประจำตัวอื่นๆ

"สมัครสมาชิกวันนี้ พร้อมรับของสมมนาคุณ"

สอบถามรายละเอียดได้ที่ มีดี เฮลท์ โซลูชั่น คลับ ชั้น 8 อาคาร 2 life style building
โทร 02-348-7111