Hyperbaric Oxygen Therapy

"เพิ่มทางเลือกในการรักษา ด้วยออกซิเจนบริสุทธิ์ 100%” เหมาะสําหรับผู้มีอาการเหล่านี้

- ฟื้นฟูหลังทําศัลยกรรม ลดบวม หายเร็วขึ้น

- ลดไมเกรน เพิ่มออกซิเจนให้สมอง

- ฟื้นฟูกล้ามเนื้อ เนื้อเยื่อ สําหรับผู้ได้รับบาดเจ็บจากการออกกําลังกาย

- บําบัดร่างกายจากความอ่อนเพลีย เหนื่อยล้า

- อาการนอนไม่หลับ หรือหลับยาก

 

ราคา 1 ครั้ง 2,500 บาท* (ราคาปกติ 3,500 บาท/ครั้ง)

ราคาแพ็คเกจ 5 ครั้ง 11,875 บาท* (ราคาปกติ 17,500 บาท)

ราคาแพ็คเกจ 10 ครั้ง 22,500 บาท* (ราคาปกติ 25,000 บาท)

 

วันนี้-30 มิถุนายน 62
*กรุณาโทรเข้ามาเพื่อนัดพบแพทย์ก่อนรับบริการ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลโทร 02 348 7000 กด 2 หรือต่อ 2135, 2103