Love Your Heart Every Day

ผู้ที่ควรเข้ารับการตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะวิ่งสายพาน (Exercise Stress Test : EST)

ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ หัวใจวายเฉียบพลัน หรือหัวใจขาดเลือด แต่ไม่มีอาการผิดปกติ เช่น ผู้สูบบุหรี่จัด, ผู้สูงอายุ, ผู้ที่มีระดับไขมันในเลือดสูง, ผู้ป่วยเบาหวาน, ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง, ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับหลอดเลือดของอวัยวะอื่นอยู่แล้ว, ผู้ที่มีบุคคลในครอบครัวเป็นโรคหัวใจหรืออัมพาต

 

สมัคร Love Your Heart Every Day Card รับสิทธิ์นี้ทันที

  • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG 1 ครั้ง
  • ส่วนลดค่ายา ,ผู้ป่วยใน ,นวดเพื่อสุขภาพ 10 %
  • ฟรีฟิตเนส , ว่ายน้ำ 1 ครั้ง (ใช้สิทธิ์ตลอดปี 2562)

............................................................
สนใจจอง Love Your Heart Every Day
>>> https://bit.ly/2TDo4IW
............................................................