ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย (EST) (สิทธ์เฉพาะจองผ่านออนไลน์)

หากคุณมีปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้

  • อายุ 40 ปีขึ้นไป
  • มีระดับไขมันในเลือดสูง
  • มีความดันโลหิตสูง
  • เป็นผู้ป่วยเบาหวาน
  • สูบบุหรี่
  • ไม่ออกกำลังกาย
  • มีประวัติบุคคลในครอบครัวเป็นโรคหัวใจ หรืออัมพฤกษ์ อัมพาต

 

อย่าปล่อยให้ความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ หรืออาการโรคหัวใจวายเฉียบพลันเกิดขึ้นกับคุณ หรือคนที่คุณรัก

ตรวจก่อนสายกับ Love Your Heart Every Day เพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด และดูแลสุขภาพหัวใจได้ทันการ
กับการตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย (EST) กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจและหลอดเลือด

ในราคา 1,800.- (จากปกติ 3,500.-)

......................................................................... 

จองโปรโมชั่น >>> http://bit.ly/2UK3Fqk
สำหรับคนรักสุขภาพ"สิทธ์เฉพาะจองผ่านออนไลน์เท่านั้น"

......................................................................... 

 

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด iCath
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
02-348-7000 ต่อ 2200,2210,2211