• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

อัตราค่าบริหารฟอกเลือด ศูนย์ไตเทียม

  • หน้าหลัก
  • อัตราค่าบริหารฟอกเลือด ศูนย์ไตเทียม
อัตราค่าบริหารฟอกเลือด ศูนย์ไตเทียม

ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลเทพธารินทร์

ชั้น 9 อาคาร A ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทร. 02-3487000 ต่อ 2900, 2901, 2902


02-348-7000

Have a question? call us now

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email

ตลอด 24 ชั่วโมง

We are open 24 hours