• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

อัตราค่าบริการฟอกเลือด ศูนย์ไตเทียม

  • หน้าหลัก
  • อัตราค่าบริการฟอกเลือด ศูนย์ไตเทียม
อัตราค่าบริการฟอกเลือด ศูนย์ไตเทียม

ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลเทพธารินทร์

ระยะเวลาโปรโมชั่น

วันนี้ - 31 ธันวาคม 2565

สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 02-348-7000 ต่อ 2900, 2901, 2902


02-348-7000

Have a question? call us now

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email

ตลอด 24 ชั่วโมง

We are open 24 hours