แพคเกจตรวจสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด Heart Screening Package

ควรตรวจสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด เพื่อให้ทราบถึงความผิดปกติแต่เนิ่นๆ

หากท่านมีปัญหาเหล่านี้ เป็นเบาหวาน, เจ็บแน่นหน้าอก, มีประวัติครอบครัวเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด, มีความดันโลหิตสูง, ไม่ออกกำลังกาย, อ้วน, มีไขมัน แอล ดี แอล คอเลสเตอรอล สูง, สูบบุหรี่ ควรตรวจสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด เพื่อให้ทราบถึงความผิดปกติแต่เนิ่นๆ

ตรวจ 18 รายการ  “โรคหัวใจ รู้ก่อน รักษาง่าย ป้องกันได้”

 

ตรวจหัวใจด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจ

Physical Examination by Cardiologist

ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด

CBC

ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด

FBS

ตรวจวัดระดับไขมันคอเลสเตอรอล

Cholesterol

ตรวจวัดระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์

Triglyceride

ตรวจวัดระดับไขมันดี

HDL

ตรวจวัดระดับไขมันไม่ดี

LDL

ตรวจการทำงานของตับ

SGOT

ตรวจการทำงานของตับ

SGPT

ตรวจการทำงานของตับ

ALK. Phos.

ตรวจการทำงานของไต

BUN

ตรวจการทำงานของไต

Creatinine

ตรวจระดับยูริค

Uric Acid

ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์

Urine Analysis

เอ็กซเรย์ปอด

Chest X Ray

ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

ECG

ตรวจสมรรถนะหลอดเลือดแดง

ABI

ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการวิ่งสายพาน

EST