ตรวจสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด

ควรตรวจสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด เพื่อให้ทราบถึงความผิดปกติแต่เนิ่นๆ
รายการตรวจ Standard Heart Advance Heart Perfect Heart
ตรวจหัวใจโดยอายุรแพทย์หัวใจ

Physical Examination
by Cardiologist

ตรวจระดับน้ําตาลในเลือด FBS
ตรวจระดับน้ําตาลสะสมในเลือด HbA1c
ตรวจการทํางานของไต BUN
ตรวจการทํางานของไต Creatinine
ตรวจระดับกรดยูริค Uric Acid
ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอล Cholesterol
ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ Triglyceride
ตรวจระดับไขมันดี HDL
ตรวจระดับไขมันไม่ดี LDL
ตรวจการทํางานของตับ SGOT
ตรวจการทํางานของตับ SGPT
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
ตรวจความสมบูรณ์ของปัสสาวะ Urine Analysis
เอ็กซเรย์ปอด Chest X Ray
ตรวจสมรรถภาพหลอดเลือดแดงส่วนปลาย ABI
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการวิ่งสายพาน Exercise Stress Test  
ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง Echocardiogram  
คูปองอาหาร Meal Coupon
  ราคาปกติ 9,880 10,380 13,880
  *ราคาพิเศษ 5,200 5,600 6,900

เริ่ม 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2562