แพคเกจตรวจสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด Heart Screening Package

ควรตรวจสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด เพื่อให้ทราบถึงความผิดปกติแต่เนิ่นๆ