อั่งเปาสุขภาพ มั่ง มี ศรี สุขภาพดี

อั่งเปาสุขภาพ มั่ง มี ศรี สุขภาพดี

โรงพยาบาลเทพธารินทร์ ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน ปี 2562  ด้วยการมอบอั่งเปาสุขภาพ “มั่ง มี ศรี สุขภาพดี”  แด่ผู้ใช้บริการโปรแกรมตรวจสุขภาพ เริ่ม 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2562

อั่งเปาสุขภาพ มั่ง มี ศรี สุขภาพดี เป็นบัตรแทนเงินสด มูลค่า  300 บาท เพื่อใช้บริการฟิตเนส ฟรี 1 ครั้ง ณ มีดี เฮลท์โซลูชั่น คลับ โรงพยาบาลเทพธารินทร์ เพราะเราเล็งเห็นความสำคัญของการปรับไลฟ์สไตล์ที่ดีต่อสุขภาพ เพื่อลดโอกาสการเกิดโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรัง

เงื่อนไขการใช้อั่งเปาสุขภาพ มีดังนี้

 • ผู้รับบริการโปรแกรมตรวจสุขภาพ จะได้รับอั่งเปาสุขภาพ “มั่ง มี ศรี สุขภาพดี” เป็นบัตรแทนเงินสด มูลค่า 300 บาท จำนวน 1 ใบ ต่อ 1 โปรแกรมตรวจสุขภาพ
 • บัตรนี้เป็นบัตรแทนเงินสด สามารถใช้ได้ตามมูลค่าที่ระบุหน้าบัตร และไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • บัตรนี้สามารถใช้บริการฟิตเนส ฟรี 1 ครั้ง ณ มีดี เฮลท์ โซลูชั่น คลับ โรงพยาบาลเทพธารินทร์
 • หรือใช้บัตรนี้เพื่อเป็นส่วนลดบริการฟิตเนส และสามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ๆ ณ มีดี เฮลท์ โซลูชั่น คลับ โรงพยาบาลเทพธารินทร์ 
 • บัตรนี้สามารถใช้ได้ 1 ครั้งเท่านั้น และสามารถใช้บัตรได้สูงสุดไม่เกิน 3 ใบ /1ครั้ง
 • บัตรนี้สามารถใช้ได้ถึง 31 ธันวาคม 2562

โปรแกรมตรวจสุขภาพที่ร่วมรายการ

 • โปรแกรมตรวจสุขภาพ ความเสี่ยงตามอายุ
 • โปรแกรมตรวจสุขภาพ ความเสี่ยงของผู้หญิง-ตรวจมะเร็งปากมดลูก
 • โปรแกรมตรวจสุขภาพไทรอยด์
 • โปรแกรมตรวจสุขภาพ วางแผนแต่งงานหรือมีบุตร
 • โปรแกรมเบาหวาน เบาใจ
 • โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด
 • โปรแกรมตรวจความทนทานต่อน้ำตาลกลูโคส

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อ โรงพยาบาลเทพธารินทร์  โทร 02-348-7000