ทีมสหสาขาวิชาชีพดูแลเบาหวาน

ทีมสหสาขาวิชาชีพดูแลเบาหวาน

โรงพยาบาลเทพธารินทร์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2528 ด้วยจุดประสงค์เพื่อสร้างต้นแบบการดูแลเบาหวานแบบเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ เน้นการให้ความรู้เพื่อการดูแลตนเองแก่ผู้เป็นเบาหวาน เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนและความพิการจากเบาหวาน โดยตัวผู้เป็นเบาหวานเองมีบทบาทสำคัญที่สุด

กุญแจดอกสำคัญในการดูแลผู้เป็นเบาหวานคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้องเริ่มต้นที่การปรับเปลี่ยนทัศนคติ แต่การปรับเปลี่ยนทัศนคติเป็นงานที่แพทย์ทำเองไม่ไหว ต้องอาศัยทีมงาน โดยแพทย์ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีม

ทีมงานที่ช่วยแพทย์ดูแลผู้เป็นเบาหวานหลักๆ ประกอบด้วย

  • ผู้เชี่ยวชาญการให้ความรู้โรคเบาหวาน (diabetes educator)
  • นักกำหนดอาหาร (dietitian)
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลเท้า (foot specialist)
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกกำลังกาย (exercise specialist)

 

ผู้เชี่ยวชาญการให้ความรู้โรคเบาหวาน
ผู้เชี่ยวชาญการให้ความรู้โรคเบาหวาน คือ ผู้ช่วยสอนให้ผู้เป็นเบาหวานสามารถดูแลตัวเองได้ คือผู้ที่ช่วยทำให้ผู้เป็นเบาหวานเกิดทัศนคติที่ถูกต้องในการมีชีวิตอยู่กับเบาหวาน คือผู้ที่สร้างกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนรู้ คือผู้ที่ให้รายละเอียดและสร้างความรู้จักโรคเบาหวาน รวมไปถึงเรื่องของเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเบาหวานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการฉีดยา การเจาะเลือด การแก้ไขภาวะน้ำตาลต่ำ และอื่นๆ 

 

นักกำหนดอาหาร
นักกำหนดอาหารคือผู้เชี่ยวชาญเรื่องของอาหารโดยเฉพาะ เป็นผู้ที่เรียนด้านโภชนาการและเข้ามาทำความรู้จักกับโรค วิธีแก้ไขความผิดปกติและวิธีป้องกันความผิดปกติด้วยอาหาร คือเรียนรู้เรื่องการใช้อาหารเป็นยานั่นเอง นักกำหนดอาหารทำหน้าที่ประเมินสภาพของคนไข้ ไม่ว่าจะเป็นผู้เป็นเบาหวานหรือคนไข้โรคอื่นๆ เพื่อสั่งอาหารให้ถูกต้องสำหรับสภาพของโรคและผลการตรวจเลือด เช่น จัดอาหารเพื่อปรับให้ระดับน้ำตาลหลังอาหารลดลง ปรับระดับโซเดียมและฟอสเฟตในอาหารสำหรับผู้ที่เป็นโรคไต หรือวางแผนการรับประทานอาหารสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนัก นอกจากการทำหน้าที่ในด้านวิชาการแล้ว หน้าที่ที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าของนักกำหนดอาหารคือการปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้เป็นเบาหวานและคนไข้อื่นๆ ให้ยอมรับการควบคุมทั้งชนิดและปริมาณของอาหาร และสามารถปฏิบัติได้สม่ำเสมออย่างมีความสุข

 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลเท้า
ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลเท้าทำหน้าที่สอนเรื่องการดูแลเท้า ให้ผู้เป็นเบาหวานรู้จักสังเกตความผิดปกติ รู้จักหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะทำให้เกิดแผล อีกทั้งยังให้บริการต่างๆ เพื่อป้องกันการเกิดแผลที่เท้า เช่น การขูดหนังหนา การตัดตาปลา การตัดเล็บ การแนะนำรองเท้าที่ถูกต้อง เป็นต้น และหากเกิดแผลขึ้นจะร่วมกับแพทย์ดูแลแผลนั้น

 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกกำลังกาย
ในการดูแลผู้เป็นเบาหวาน ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกกำลังกายจะมีหน้าที่สำคัญในการออกแบบการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับสภาพร่างกาย อายุ และความชอบของผู้เป็นเบาหวานแต่ละคน และเช่นเดียวกับนักกำหนดอาหาร หน้าที่สำคัญอีกสิ่งของผู้เชี่ยวชาญด้านการออกกำลังกายคือการปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้เป็นเบาหวาน กระตุ้นให้ผู้เป็นเบาหวานเห็นว่าการออกกำลังกายนั้นดี ทำได้ไม่ยาก ไม่น่าเบื่อ และในที่สุดปฏิบัติได้จนเป็นนิสัย

ที่ศูนย์เบาหวาน โรงพยาบาลเทพธารินทร์ คุณคือสมาชิกทีมดูแลเบาหวานคนสำคัญที่สุด