ห้องอาหารมีดี ดูแลและควบคุมโดยทีมงานนักโภชนาการและนักกำหนดอาหาร พิถีพิถันในการคัดสรรวัตถุดิบที่ได้คุณภาพสำหรับอาหารทุกจาน สอดแทรกความรู้และคำแนะนำต่างๆ ในการเลือกรับประทานอาหาร อีกทั้งยังมีกิจกรรมส่งเสริมการสร้างนิสัยการรับประทานที่ถูกต้อง เพื่อนำวิถีชีวิตสุขภาพส่งมอบให้กับคุณ

 


ห้องอาหารมีดี(MEDE Cuisine)
อาคาร Lifestyle Building ชั้น 9
โทร. 0-2348-7000 ต่อ 3901