ศูนย์การประชุมและจัดเลี้ยงระดับมาตรฐาน ให้บริการห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง พื้นที่จัดนิทรรศการ กิจกรรม รวมถึงบริการห้องพัก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันและพื้นที่จอดรถกว่า 200 คัน

ประชุมและจัดเลี้ยง
Theptarin Grand Hall ห้องประชุมและจัดเลี้ยง บนชั้น 17 ของ Lifestyle Building พื้นที่กว้างขวาง สะดวกสบาย รองรับแขกได้กว่า 300 ท่าน พร้อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ทันสมัยครบครัน เหมาะสำหรับการจัดประชุม อบรมสัมมนา การจัดกิจกรรมพนักงาน การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ และอื่นๆ ทั้งยังสามารถผสมผสานบริการ Fitness & Spa Party ของ MEDE Health Solution Club เข้ากับงานของท่านได้ นอกจากนั้น ยังมีห้องประชุมขนาด 15-20 ท่าน สำหรับการประชุมย่อยหรือประชุมผู้บริหาร

 
 

ศูนย์ประชุมและจัดเลี้ยงเทพธารินทร์
อาคาร lifestyle Building ชั้น 17
Tel: 0-2348-7000 ext. 4310
Email: health@theptarin.com