โรงพยาบาลเทพธารินทร์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2528 ด้วยจุดประสงค์เพื่อสร้างต้นแบบการดูแลเบาหวานแบบเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ เน้นการให้ความรู้เพื่อการดูแลตนเองแก่ผู้เป็นเบาหวาน เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนและความพิการจากเบาหวาน ต่อมาในปี พ.ศ.2548 เมื่องานวิจัยพิสูจน์ชัดว่าโรคเบาหวานสามารถป้องกันได้ด้วยการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ โรงพยาบาลเทพธารินทร์จึงขยายขอบเขตการทำงานจากการป้องกันโรคแทรกซ้อน มาครอบคลุมการป้องกันโรคเบาหวานตั้งแต่เริ่มต้น และจัดสร้างอาคาร Lifestyle Building เพื่อบรรจุแนวคิด กิจกรรม และบริการ เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้มาเยี่ยมเยือน

โดยทั่วไปคนจะคิดถึง “โรงพยาบาล” เมื่อเจ็บป่วย และสิ่งที่ต้องการนำกลับจากโรงพยาบาลคือการรักษาโรคหรือ ย.ยา เท่านั้น แต่โรงพยาบาลเทพธารินทร์มีแนวคิดในการพัฒนาตนเองให้เป็น Lifestyle Intervention Center หรือที่เราเรียกว่า 3อ. บวก ย.ยา” โดยเป้าหมายของเราคือการที่ผู้มาใช้บริการหรือมาเยี่ยมเยือนเรา จะไม่กลับบ้านไปพร้อมกับ ย.ยา เท่านั้น แต่จะพกพา 3อ. ไม่ว่าจะเป็น อ.อารมณ์แจ่มใส เกิดความอยากดูแลสุขภาพตนเองและคนรอบข้าง ความรู้การดูแลตนเองด้วย อ.อาหาร และวิธีการ อ.ออกกำลังกาย ที่เหมาะสำหรับตนเอง สามารถทำได้ที่บ้านกลับไปด้วย

การปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตต้องเริ่มต้นจากการมีทัศนคติที่พร้อมจะพัฒนาสุขภาพของตนเอง ตามด้วยการเก็บเกี่ยวข้อมูลความรู้ที่ถูกต้อง ค่อยๆ ทดลองทำ ค่อยๆ ปรับจนพบสิ่งที่ชอบ ทำได้ กลายเป็นนิสัยที่ดีต่อสุขภาพ และสุดท้ายคือการบอกต่อผลลัพธ์ที่ได้สัมผัส ชักชวนและให้กำลังใจผู้อื่นเพื่อก้าวข้ามความเคยชินต่างๆ ที่กำลังทำลายสุขภาพ

อ.อาหาร

 • พูดคุยกับนักกำหนดอาหาร
 • เลือกสรรอาหารดีต่อสุขภาพ
 • ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับอาหารและสุขภาพ

อ.ออกกำลังกาย

 • ออกกำลังกายที่ มีดี เฮลท์ โซลูชั่น คลับ
 • ร่วมกิจกรรมยืดเหยียดระหว่างรอพบแพทย์
 • ร่วมกิจกรรมโยคะกับทูตสุขภาพ

อ.อารมณ์

 • นวดผ่อนคลายที่ มีดี เฮลท์ โซลูชั่น คลับ
 • นั่งสมาธิสงบเงียบที่ห้องธรรมสถิต
 • ร่วมกิจกรรมกับสวนผักเพียงพอดี

ย.ยา

 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • รับวัคซีนครบถ้วน
 • ตรวจรักษา