เปิดแล้ว.... โรงเรียนเบาหวานเทพธารินทร์ ปีที่ 2 (ครั้งที่ 5 -1 4)

การดูแลเบาหวานต้องอาศัยการเรียนรู้ดูแลตนเองควบคู่ไปกับการรักษาพยาบาล การดูแลตัวเองที่ถูกต้อง นอกจากจะช่วยควบคุมระดับน้ำตาล ชะลอการเกิดโรคแทรกซ้อนและความพิการ ยังช่วยลดรายจ่ายค่ารักษาพยาบาล เพิ่มคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพการทำงาน  ปัจจุบัน มีความรู้มากมาย ถูกบ้างผิดบ้าง ต้องรู้จักเลือกนำมาใช้ปฏิบัติ

โรงพยาบาลเทพธารินทร์  ดำเนินงานมามากกว่า 33 ปี ด้านการดูแลโรคเบาหวานและโรคเรื้อรังอื่นๆ     มีนโยบายการสร้างสรรค์กระบวนการปรับวิถีการดำเนินชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมโรคหรือลดความเสี่ยงในการเกิดโรคตั้งแต่เริ่มต้น  จึงจัดตั้งโรงเรียนเบาหวานเทพธารินทร์ขึ้นเพื่อให้ความรู้ที่แท้จริงกับผู้เป็นเบาหวาน โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ เป็นปีที่ 2 แล้ว

โรงเรียนเบาหวาน เทพธารินทร์  มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ผู้เป็นเบาหวานมีความรู้เพื่อการดูแลตนเองที่ถูกต้อง เป็นเครื่องมือหนึ่งที่องค์กรสามารถใช้ในการดูแลสุขภาพพนักงานกลุ่มเบาหวาน

กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ป่วยเบาหวานทุกโรงพยาบาล ผู้ดูแล และบุคคลที่สนใจทั่วไป

รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะเต็ม  รับจำนวนจำกัด เพียงครั้งละ 20 คนเท่านั้น

ค่าเรียน : หลักสูตรละ 500 บาท/ท่าน  (ถ้าจองมากกว่า 2 หลักสูตร หลักสูตรต่อไปรับส่วนลดราคาพิเศษเหลือเพียงหลักสูตรละ 400 บาท)

ชำระเงินผ่านธนาคาร : บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขากล้วยน้ำไท ชื่อบัญชี เทพธารินทร์ไลฟ์สไตล์และการเรียนรู้สุขภาพ เลขที่ 117-4-69595-5 (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  : (โอห์ม) นางสาวอติกานต์  หกเหลี่ยม  โทร. 0 2348 7000 ต่อ 4517-4518 ผู้จัดการฝ่ายไลฟ์สไตล์และการเรียนรู้สุขภาพ   โรงพยาบาลเทพธารินทร์

เลือกสรรหัวข้อหลักสูตรที่ท่านสนใจได้  โดยสามารถสมัครผ่านลิงค์นี้ได้เลยนะคะ https://docs.google.com/forms/d/1w3qtoYQ1g7K5lshj_IAJGTZZj1fbPXbLkSqNbFQnXqs/viewform?edit_requested=true