ห้องพักผู้ป่วยในและICU

 

ประเภทห้อง
ราคา
ห้องพัก 2 เตียง 3,250
ห้องเดี่ยวธรรมดา 4,950
ห้องพักเดี่ยวพิเศษ 5,450
SUPER DELUXE 7,750
ICU รวม 7,250
ICU เดี่ยว 8,250