ห้องพักผู้ป่วยในและICU

 

ประเภทห้อง
ราคา
ห้องพัก 2 เตียง 3,250
ห้องเดี่ยวธรรมดา 4,950
ห้องพักเดี่ยวพิเศษ 5,450
DELUXE 6,850
SUPER DELUXE 7,750
ICU รวม 7,250
ICU เดี่ยว 8,250
CCU รวม 9,450
CCU VIP 13,950

  "ราคาเบื้องต้นรวมค่าการพยาบาล ค่าอาหาร และค่าบริการผู้ป่วยเรียบร้อยแล้ว"