ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลเทพธารินทร์ ให้บริการฟอกเลือดแก่ผู้ป่วยโรคไตวาย เรื้อรังและเฉียบพลัน ด้วยเครื่องมือทันสมัย ความปลอดภัยสูง พร้อมด้วย บุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ให้บริการด้วยความอบอุ่นเป็นกันเอง บนพื้นที่กว้างขวาง เป็นสัดส่วน ให้ความสะดวกสบายแก่ผู้ป่วยและผู้ดูแล

 
ทีมคุณภาพ
เมื่อมาใช้บริการของศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลเทพธารินทร์ คุณสามารถมั่นใจว่าจะได้รับการดูแลระดับมาตรฐาน จากทีมงานแพทย์และพยาบาลเชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้ป่วยไตวาย ทั้งไตวายเรื้อรังและไตวายเฉียบพลัน ทั้งผู้ที่เกิดภาวะไตวายอันเนื่องมาจากโรคเบาหวานและสาเหตุอื่นๆทำงานรวมกับทีมอายุรแพทย์ต่อมไร้ท่อและนักกำหนดอาหาร เพื่อการดูแลคุณอย่าง มีคุณภาพ
 
 
บริการคุณภาพ
ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลเทพธารินทร์ได้รับการรับรองจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ให้บริการด้วยเครื่องมือที่มีมาตรฐานและความปลอดภัยสูง มีระบบการดูแลอุปกรณ์ เช่น ตัวกรอง และการควบคุมการติดเชื้อที่ได้มาตรฐานสากล น้ำที่ใช้ในการฟอกเลือดผลิตด้วยวิธี Ultrapure ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน สร้างความมั่นใจในทุกด้านให้กับผู้ใช้บริการ เปิดบริการตั้งแต่ 6.00 น. และพร้อมรับผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

 

เพื่อคุณภาพชีวิต
ทีมงานแพทย์ พยาบาล และนักกำหนดอาหาร ทำงานร่วมกันเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิต
ประจำวันได้อย่างปกติสุขที่สุด ให้ความรู้ คำแนะนำในการดูแลตนเอง และความรู้ด้านโภชนาการแก่ผู้ป่วยและครอบครัวนอกจากนั้นผู้ที่ใช้บริการของศูนย์ไตเทียมโรงพยาบาลเทพธารินทร์จะได้รับการบริการอบอุ่นและเป็นกันเอง ความสะดวกสบายของสถานที่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและญาติหรือผู้ดูแล ศูนย์ไตเทียม

ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลเทพธารินทร์ ตั้งอยู่บนชั้น 11 อาคาร 2 มีพื้นที่กว้างขวาง สะอาด มีห้องพิเศษสำหรับผู้ต้องการความเป็นส่วนตัว และมีพื้นที่สำหรับผู้ดูแลพร้อมเครื่องอำนวยความสะดวกครบครัน เพื่อคงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและผู้ดูแลให้ดีที่สุด

 

 
รักไต ป้องกันไตวาย Kidney Care
  • รับประทานยาให้ครบทุกขนานอย่างเคร่งครัด ตรงเวลา
  • พักผ่อนให้เพียงพอ
  • ออกกำลังกายที่ไม่ใช้แรงมาก หากรู้สึกเหนื่อยหรือใจสั่น ควรหยุดพัก
  • พบแพทย์ตามนัดสม่ำเสมอ
  • หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด โดยเฉพาะอาหารเค็ม
  • หลีกเลี่ยงนิสัยการเติมน้ำปลา ซอส และเครื่องปรุงต่างๆ
  • ควบคุมน้ำหนักและออกกำลังกายสม่ำเสมอ ภายใต้การดูแลของแพทย์
  • ควบคุมระดับน้ำตาล ดูแลระดับไขมันประเภทต่างๆ ในเลือดให้ปกติ มากที่สุด
  • หลีกเลี่ยงกลุ่มยาที่อาจมีฤทธิ์ต่อไต เช่น ยาแก่ปวด ยากลุ่มสเตียรอยด์ เป็นต้น

 

ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลเทพธารินทร์
อาคาร 1 ชั้น 9
3850 ถ.พระรามที่ 4 คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
Tel: 0-2348-7000 ต่อ 2900,2901,2902,2903
Email : health@theptarin.com