• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด iCath

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด iCath

โรงพยาบาลเทพธารินทร์

  • อาคาร 1 ชั้น 2
  • ทุกวัน 08.00-20.00 น.
  • 02-348-7000

02-348-7000

Have a question? call us now

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email

ตลอด 24 ชั่วโมง

We are open 24 hours