บริการฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

ทีมแพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาลเทพธารินทร์ พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง  โดยทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลกรที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน พร้อมทีมกู้ชีพและพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง

 


บริการฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง โรงพยาบาลเทพธารินทร์

อาคาร 1 ชั้น G เปิดบริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
Tel. 02-348-7000 ต่อ 2114, 2115
E-mail: health@theptarin.com