คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด

ให้บริการทางกายภาพบำบัดด้านการตรวจประเมิน รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยที่มีปัญหาในระบบกระดูกกล้ามเนื้อ, ระบบประสาท, ระบบทางเดินหายใจ หัวใจ และหลอดเลือด, ผู้ป่วยหลังการผ่าตัดกระดูกสันหลัง ข้อเข่า และข้อสะโพกด้วยวิธีทางกายภาพบำบัด รวมทั้งให้ความรู้ คำแนะนำเพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยกลับคืนสู่สภาวะปกติ หรือใกล้เคียงปกติมากที่สุดตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความปลอดภัย และเกิดความพึงพอใจสูงสุด รวมทั้งบริการจัดหา และแนะนำการใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน เช่น walker, crutches หรือ caneและกายอุปกรณ์เสริม เช่น LS support, Taylor’s brace เป็นต้น


การบริการ

1. ระบบกระดูก และกล้ามเนื้
บริการตรวจประเมินร่างกาย ให้การรักษาทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติ เช่น อาการปวดคอ ปวดไหล่ ปวดเข่า ปวดหลัง หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ข้อเท้าแพลง นิ้วล็อก ข้อเสื่อม เป็นต้น ผู้ป่วยหลังการผ่าตัดกระดูกสันหลัง, ผ่าตัดข้อเข่า ข้อสะโพก

2. ระบบประสาท
บริการตรวจประเมินร่างกาย ให้การรักษา ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ส่งผลให้เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต ผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง รวมไปถึงโรคจากความเสื่อมของระบบประสาท เช่น โรคพาร์กินสัน โดยทำการฝึกให้ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันได้เป็นปกติ หรือใกล้เคียงปกติมากที่สุด

3. ระบบทางเดินหายใจ หัวใจ และหลอดเลือด
บริการตรวจประเมินร่างกาย ให้การรักษา เช่น การรักษาเพื่อร่อนระบายเสมหะ (การจัดท่า การเคาะปอด ดูดเสมหะ), การฝึกหายใจ, การฝึกไอ, การออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคหัวใจ และหลอดเลือด เป็นต้น

 

 
เป้าหมายสุขภาพดี
โรงพยาบาลเทพธารินทร์ มีแผนกกายภาพบำบัดให้บริการดูแล ตรวจประเมินร่างกาย และวางแผนการรักษา ที่พร้อมส่งเสริมให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติ หรือใกล้เคียงภาวะปกติมากที่สุด โดยมีทีมแพทย์และนักกายภาพบำบัดที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ พร้อมอุปกรณ์เสริมที่ทันสมัยหลังจากการทำกายภาพบำบัด การออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยกายภาพที่เหมาะสมและถูกวิธีเป็นอีกสิ่งสำคัญที่ช่วยส่งเสริมความ แข็งแรงของร่างกายและกล้ามเนื้อ

 


แผนกกายภาพบำบัด
อาคาร1 ชั้น 2
เวลาเปิดบริการทุกวันเวลา 8.00 – 18.00 น.
Tel. 02-348-7000 ต่อ 1200 หรือ 2101
E-mail: health@theptarin.com