คลินิกเด็ก

เด็กอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 15 ปี เป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ชวนให้คุณพ่อคุณแม่เฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิด แต่ละขวบปีของลูกที่เติบโตขึ้น ควรได้รับการดูแลจากกุมารแพทย์ร่วมด้วยดูแลทั่วไป ดูแลเฉพาะทาง

คลินิกเด็ก โรงพยาบาลเทพธารินทร์ ให้การดูแลรักษาน้องๆ แบบองค์รวม โดยกุมารแพทย์ทั่วไปและกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ไม่ว่าจะเป็นด้านโรคภูมิแพ้ ด้านการเจริญเติบโต และด้านโรคต่อมไร้ท่อ พร้อมให้การตรวจรักษาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและการเจริญเติบโตที่สมวัย บรรยากาศภายในคลินิกเด็กที่ตกแต่งให้เป็นโลกแห่งจินตนาการ สร้างบรรยากาศให้น้องๆ ไม่รู้สึกกลัวการมาโรงพยาบาล มีของเล่นช่วยสร้างความเพลิดเพลินพร้อมเสริมสร้างทักษะและสร้างจินตนาการและเกิดความสนุกสนานขณะรอพบแพทย์ สร้างความคุ้นเคยและลดความกังวลของน้องๆ สำหรับการมาพบคุณหมอ

 

 


คลินิกเด็ก โรงพยาบาลเทพธารินทร์

อาคาร 1 ชั้น 2
Tel. 02-3487000 ต่อ 2218, 2219
E-mail: health@theptarin.com