คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

คลินิกอายุรกรรมทั่วไปของโรงพยาบาลเทพธารินทร์บริการรักษาและดูแลผู้ป่วยโรคทั่วไป โดยทีมแพทย์และพยาบาลผู้มีประสบการณ์ ตรวจวินิจฉัยแม่นยำ และวางแผนการรักษาได้อย่างเหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคล แพทย์เชี่ยวชาญ ครบครันทุกสาขา

 

 

 • อายุรแพทย์ทั่วไป
 • อายุรแพทย์โรคทางเดินอาหาร
 • อายุรแพทย์โรคปอด
 • อายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติซึ่ม
 • อายุรแพทย์โรคระบบประสาท
 • อายุรแพทย์โรคไต
 • อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ
 • อายุรแพทย์โรคเลือด
 • อายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อ
 • อายุรแพทย์โรคผู้สูงอายุ
 • อายุรแพทย์โรคมะเร็ง
 • แพทย์โรคผิวหนัง
 • จิตแพทย์

 

รักษาควบคู่กับการป้องกัน โรงพยาบาลเทพธารินทร์ ให้บริการสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน คลินิก อายุรกรรมจึงไม่เพียงให้การรักษา แต่ยังเน้นการป้องกันโรคที่อาจเกิดขึ้นอีกครั้ง เสริมทีมแพทย์และพยาบาลด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและการออกกำลังกาย คอยให้การดูแลทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อสุขภาพที่ดี ห่างไกลโรคได้อย่างแท้จริง

 

 

คลินิกอายุรกรรมทั่วไป โรงพยาบาลเทพธารินทร์
อาคาร Lifestyle Building ชั้น G
Tel : 02-3487000 ต่อ 3109, 3110
E-mail: health@theptarin.com