คลินิกหัวใจ

โรงพยาบาลเทพธารินทร์ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางให้ความสำคัญกับการค้นหาความเสี่ยงและเริ่มต้น ทำการรักษาแต่เนิ่นเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลและมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด


ค้นหาความเสี่ยงแต่เนิ่น (คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
ตรวจสุขภาพประจำปี ช่วยค้นหาความเสี่ยงโรคหัวใจ

การไปพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพประจำปีเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถช่วยให้เราคาดคะเนความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในอนาคตได้ การตรวจทำได้หลากหลายวิธีซึ่งไม่ยุ่งยากซับซ้อน เช่น การตรวจสภาวะหลอดเลือด การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย เมื่อทราบความผิดปกติหรือความเสี่ยงในการเกิดโรคเร็วเราจะสามารถเริ่มต้นการรักษาหรือปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อลดโอกาสในการเกิดโรคได้อย่างทันท่วงที

 
 

คลินิกหัวใจ โรงพยาบาลเทพธารินทร์
อาคาร 1 ชั้น 2
Tel. 02-348-7000 ต่อ 2200,2210,2211
Facebook : https://www.facebook.com/ICATH-Cardio-Metabolic-Center-687253988036575/
E-mail: health@theptarin.com