คลินิกสุขภาพเท้า

 

ให้บริการในการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพเท้า ทั้งผู้เป็นเบาหวานที่ไม่ทราบว่าตนเองว่ามีปัญหาเส้นประสาทรับความรู้สึกที่เท้าเสื่อม หลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบตัน ผู้เป็นเบาหวานที่มีปัญหาเท้าชา มีแผลเรื้อรังที่เท้าเสี่ยงต่อการถูกตัดนิ้ว ตัดเท้า ตัดขา ผู้มีปัญหาเท้าผิดรูป เดินแล้วเจ็บเท้า หารองเท้าที่เหมาะสมใส่ยาก มีปัญหาเล็บม้วนขบเจ็บอักเสบ มีหนังแข็งทำให้ไม่สุขสบายเท้า

การตรวจสุขภาพเท้าในผู้เป็นเบาหวาน

            ผู้ที่เป็นเบาหวานควรได้รับการตรวจสุขภาพเท้าจากนักส่งเสริมสุขภาพเท้าอย่างละเอียด อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อทราบว่าตนเองมีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลที่เท้าหรือไม่ เมื่อทราบแล้วจะได้สามารถป้องกันการเกิดแผลเรื้อรังที่เท้าได้

            นักส่งเสริมสุขภาพเท้าทำการตรวจเส้นประสาทรับความรู้สึกที่เท้า ประเมินสภาพผิวเท้า สภาพเล็บเท้า รูปร่างเท้า นิ้วเท้า ลักษณะการลงน้ำหนักที่ฝ่าเท้า ปัญหาเชื้อราที่เท้าและเล็บเท้า รองเท้าที่ใช้ในปัจจุบันเหมาะสมกับแต่ละกิจกรรมหรือไม่ ตรวจประเมินสภาพเส้นเลือดโดยการคลำชีพจร และเครื่องตรวจประเมินหลอดเลือดแดงส่วนปลาย(Ankle Brachial Index Measurement)ในผู้มีปัญหาหลอดเลือดแดงที่เท้าตีบตัน

 

การรักษาแผลที่เท้าในผู้เป็นเบาหวาน
แผลที่เท้าในผู้เป็นเบาหวานมักเป็นแผลเรื้อรัง ใช้เวลาในการดูแลรักษายาวนานและมีโอกาสอักเสบติดเชื้อ ลุกลามจนต้องตัดนิ้ว ตัดเท้า ตัดขาได้หากดูแลไม่ถูกวิธี หลักการรักษาแผลที่เท้าในผู้เป็นเบาหวานมี 3 ประการสำคัญคือ

  1. แผลสะอาดควบคุมการติดเชื้อได้
  2. เลือดมาเลี้ยงถึงบริเวณที่เป็นแผล
  3. ไม่มีแรงกด แรงกระทบกระเทือน

เมื่อผู้เป็นเบาหวานมารับการรักษาแผลที่เท้าที่รพ.เทพธารินทร์ จะได้รับการตรวจประเมินสภาพแผลที่เท้า ประเมินเส้นเลือดเส้นประสาทรับความรู้สึกที่มาเลี้ยงที่เท้า เพื่อจำแนกลักษณะของแผลและสามารถวางแผนการรักษาได้อย่างเหมาะสม

ความแตกต่างที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของรพ.เทพธารินทร์คือ ผู้เป็นเบาหวานที่มีแผลที่เท้าจะได้รับการดูแลรักษาจากอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการรักษาโรคเบาหวานควบคู่ไปกับการดูแลแผลจากศัลยแพทย์ทำให้คุณภาพการรักษามีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น นอกจากนั้นจะได้รับการดูแลจากทีมสหสาขาวิชาชีพ เช่นนักส่งเสริมสุขภาพเท้า ผู้ให้คำแนะนำเรื่องการดูแลรักษาแผล จัดหารองเท้าและอุปกรณ์เสริมเพื่อทำให้ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันได้โดยไม่เป็นภาระแก่ผู้ดูแลและไม่ทำให้แผลแย่ลง

 

การรักษาแผลที่เท้าหลากหลายวิธี

  • การทำความสะอาดแผลด้วยเครื่องมือผ่าตัด
  • การทำความสะอาดแผลด้วยการใช้ระบบกลไกทางชีวภาพ (Maggot Therapy)
  • การรักษาปัญหาหลอดเลือดแดงที่เท้าตีบตัน ด้วยการแก้ไขหลอดเลือด Balloon Angioplasty or Stent  หรือ Distal Bypass Surgery
  • Hyperbaric oxygen therapy
  • ลดแรงกดที่เท้าด้วยการใส่เฝือก
  • ลดแรงกดที่เท้าด้วยการติดโฟมรองไม่ให้แผลกดพื้นขณะเดิน
  • ลดการลงน้ำหนักส่วนที่เป็นแผลด้วยการดัดแปลงพื้นรองเท้า

 

"การตรวจเท้าด้วยตนเองเป็นประจำทุกวัน เป็นการป้องกันการเกิดแผลที่เท้าในผู้เป็นเบาหวานที่มีปัญหาเส้นประสาทรับความรู้สึกส่วนปลายเสื่อมได้ดีที่สุด"

 

บริการตัดเล็บม้วนขบ (Ingrown nail)


หากมีปัญหาเล็บเท้าม้วนขบ ก้มตัดเล็บเองไม่ถนัด สายตามองเห็นไม่ชัด ล้วนเป็นความเสี่ยงต่อการเกิดแผลที่เท้า ควรขอให้ญาติช่วยดูแล แต่หากเล็บหนา ม้วนขบมาก ไม่สามารถตัดเองที่บ้านได้ ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดแผลที่เท้า ทางคลินิกสุขภาพเท้าใช้วิธีตัดเล็บบางส่วนออก ไม่ใช่การผ่าตัดหรือถอดเล็บ

 

บริการกำจัดหนังแข็งหนาที่เท้า


สาเหตุสำคัญของการเกิดแผลที่เท้าในผู้เป็นเบาหวานที่มีปัญหาเส้นประสาทรับความรู้สึกส่วนปลายเสื่อม คือการมีหนังแข็งที่เท้า ดังนั้นเมื่อมีหนังแข็งเกิดขึ้นควรรีบกำจัดออกโดยไว

วิธีการกำจัดหนังแข็งที่เท้า ไม่ควรใช้กรรไกรตัดเล็บหรือกรรไกรตัดหนังตัดเล็มเนื้อออก เพราะอาจทำให้เกิดแผลได้ ควรกำจัดโดยให้ผู้เชี่ยวชาญใช้ใบมีดผ่าตัดที่มีความคมสูงการขูดกำจัดออกในแนวระนาบ จะช่วยให้หนังแข็งบางลง และลดความรู้สึกไม่สุขสบายเท้าได้

 

บริการตรวจการลงน้ำหนักที่เท้า ตัดรองเท้า ทำแผ่นรองเท้า ติดอุปกรณ์เสริมในรองเท้า


โดยมีการตรวจประเมิน วัดเท้า ขึ้นแบบเท้าสำหรับแต่ละบุคคล รวมถึงการปรับรองเท้าโดยใช้อุปกรณ์เสริมเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม รองเท้าสุขภาพสำหรับผู้เป็นเบาหวาน และผู้มีปัญหาสุขภาพเท้า โดย กภ.สมเกียรติ มหาอุดมพร ผู้เชี่ยวชาญด้านการตัดรองเท้า ที่มีประสบการณ์มาเกือบ 40  ปี 

การลดแรงกดที่เท้าในขณะเดินเพื่อลดการเกิดแผลที่เท้าในผู้เป็นเบาหวานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลที่เท้าสูง สามารถปรับการลงน้ำหนักที่เท้าเพื่อลดแรงกดรักษาปัญหาแผลเรื้อรังที่เท้าได้ เช่นผู้ที่เป็นเบาหวานที่มีแผลที่เท้าควรใช้รองเท้าที่มีการปรับยกพื้นรองเท้าส่วนหน้าขึ้น เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีแผลบริเวณหน้าเท้า นิ้วเท้า ซึ่งจะช่วยลดการลงน้ำหนักที่บริเวณเท้าส่วนหน้า หรือลดการกดทับบริเวณที่มีบาดแผล ส่งผลดีต่อการสมานของแผล และลดปัญหาแผลหายช้าได้

 

 

คลินิกสุขภาพเท้า โรงพยาบาลเทพธารินทร์
อาคาร Lifestyle Building ชั้น 10
Tel: 0-2348-7000 ต่อ 4026
Email: health@theptarin.com