คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป โรงพยาบาลเทพธารินทร์ ให้บริการดูแลรักษาทั้งโรคที่ต้องผ่าตัดและโรคที่ไม่ต้องผ่าตัด มุ่งเน้นการป้องกัน รักษา และฟื้นฟู ภายใต้การดูแลของทีมสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ ศัลยแพทย์ วิสัญญีแพทย์ พยาบาล และแพทย์สาขาอื่นๆ ที่ร่วมดูแล เพื่อผลประโยชน์สุขภาพที่สูงสุดของผู้รับบริการ

ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
  • ศัลยกรรมระบบประสาท (Neurosurgery)
  • ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ (Urosurgery)
  • ศัลยกรรมตกแต่ง (Cosmetic Surgery)
  • ศัลยกรรมหลอดเลือด (Vascular Surgery)

 

 


คลินิกศัลยกรรมทั่วไป โรงพยาบาลเทพธารินทร์
อาคาร 1 ชั้น G
Tel.  02-348-7000 ต่อ 2114 , 2115
E-mail: health@theptarin.com