คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

บริการรักษาโรคของระบบกระดูก กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น เส้นประสาท และข้อ โดยทีมศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทีมวิสัญญีแพทย์ช่วยลดความเจ็บปวดหลังการผ่าตัด  ทีมพยาบาลให้การดูแลอย่างอบอุ่น ร่วมกับทีมกายภาพบำบัดที่ให้คำแนะนำผู้ป่วยให้กลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ อย่างเต็มศักยภาพ

 

การบริการแบ่งสาขาเฉพาะทางดังนี้

  • Trauma ( ผู้ป่วยอุบัติเหตุ ) กระดูกหัก ข้อเคลื่อน รักษาทั้งอุบัติเหตุแบบฉุกเฉินและแก้ไขความพิการ จากการที่กระดูกผิดรูป
  • Arthroplasty ( เปลี่ยนข้อ ) ให้การดูแลผู้ที่ข้อเสื่อมตามวัย ข้อเสื่อมจากอุบัติเหตุ ข้อเสียจากรูมาตอยด์ หรือโรคข้ออื่นๆ
  • Arthroscope ( การผ่าตัดข้อผ่านกล้อง ) เป็นการใช้ส่องกล้องตรวจรักษาในข้อ และผ่าตัดโดยใช้เครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้อง เช่น การบาดเจ็บข้อเข่าจากการเล่นกีฬา เอ็นเข่าฉีกขาด กระดูกอ่อนในเข่าฉีกขาด หัวไหล่หลุดเรื้อรัง เป็นต้น
  • Hand and Microsurgery ผ่าตัดต่อ นิ้ว มือ แขน โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ และรักษาโรคหรืออุบัติเหตุที่เกิดที่มือ ตัดต่อเส้นเอ็น เส้นประสาท รวมทั้ง Brachial plexus injury แก้ไขความพิการที่เกิดขึ้น
  • Spine Surgery รักษาอาการปวดหลัง หมอนรองกระดูกกด ทับเส้นประสาท กระดูกงอก คด ( Scoliosis) กระดูกเคลื่อนหรือหัก โดยมีการใช้กล้องในการผ่าตัดหมอนรองกระดูก ( Microscope)
  • Pediatric ( ศัลยกรรมกระดูกเด็ก )  รักษาโรคกระดูกในเด็ก เช่น กระดูกหัก ข้อสะโพกหลุดแต่กำเนิด ท่าเดินผิดปกติ รูปร่างเท้าผิดปกติ เท้าปุก
  • Tumor ( เนื้องอกกระดูก )  รักษาเนื้องอกของกระดูกแขน ขา ซึ่งมีทั้งเนื้องอกธรรมดาและเนื้อร้าย


รักษา ฟื้นฟู ป้องกัน
คลินิกโรคกระดูกและข้อ โรงพยาบาลเทพธารินทร์ พร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคเกี่ยวกับกระดูกและข้ออย่างครบวงจร โดยทีมศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทำงาน ร่วมกับทีมกายภาพบำบัด เป้าหมายของการดูแลสุขภาพของโรงพยาบาลเทพธารินทร์ ไม่ใช่เพียงการรักษาให้หายจากโรคเพียงอย่างเดียว แต่ครอบคลุมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพการเคลื่อนไหวของกระดูกและข้อ และการป้องกันโรค โดยมีทีมกายภาพบำบัดคอยให้การสนับสนุน และประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญด้านการออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมและเสริมสร้างร่างกายให้สมบูรณ์ ป้องกันการปวดเมื่อยและการบาดเจ็บที่อาจเกิดซ้ำ
 
 
 
คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลเทพธารินทร์
อาคาร 1 ชั้น G เปิดบริการทุกวัน (เพื่อความสะดวกกรุณาโทรนัดล่วงหน้า)
Tel. 02-348-7000 ต่อ 1112, 1113
E-mail: health@theptarin.com