คลินิกตา

เบาหวานขึ้นตาเป็นสาเหตุสำคัญที่สุดของอาการตาบอดในผู้ใหญ่ แต่ละปีประเทศสหรัฐอเมริกามีจำนวนคนตาบอดเพิ่มขึ้นเนื่องจากโรคเบาหวานมากก ถึง 12,000-24,000 ราย ภาวะเบาหวานขึ้นตาสามารถป้องกันได้โดยการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ใกล้ เคียงปกติมากที่สุด และพบจักษุแพทย์เพื่อเฝ้าระวังอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งคลินิกตา โรงพยาบาลเทพธารินทร์ ตั้งอยู่ภายใต้ศูนย์เบาหวานและไทรอยด์จึงสะดวกสำหรับคนไข้ในการเดินทาง ไม่พลาดการติดตามอย่างต่อเนื่อง มีทีมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทำงานกับทีมแพทย์เบาหวานมายาว นาน พร้อมให้บริการทั้งคนไข้เบาหวานและคนไข้โรคตาทั่วไป

 

 

คลินิกตา โรงพยาบาลเทพธารินทร์
อาคาร Lifestyle Building ชั้น 10
Tel: 0-23487000 ต่อ 4008
Email: health@theptarin.com