สำหรับท่านที่ทำประกันไว้กับบริษัทประกัน สามารถใช้สิทธิในการรักษาพยาบาลได้ทั้งกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ขึ้นอยู่กับท่านที่ได้ซื้อความคุ้มครองจากบริษัทประกันนั้นๆ โดยโรงพยาบาลได้จัดเจ้าหน้าที่ไว้คอยบริการลูกค้าประกัน พร้อมอำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษา และประสานงานกับบริษัทประกัน เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์

บริษัทคู่สัญญาประกัน  
บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด
บมจ. อยุธยาอลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท บูพาประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท ไอเอ็นจี ประกันชีวิต จำกัด
บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ ประกันชีวิต จก. (มหาชน)
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด บริษัท แอลเอ็มจี แปซิฟิก เฮลท์แคร์
บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด บริษัท เอ็มเอสไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามประกันชีวิต จำกัด บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด
บริษัท สยามซัมซุงประกันชีวิต จำกัด บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด
บริษัท กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด
บริษัท ฟินันซ่าประกันชีวิต จำกัด บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จำกัด
บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันภัย จำกัด
บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอส เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด
บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์
บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด
บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด บริษัท ซิกน่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท คูเนียประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอซ อินชัวรันซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ชับบ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต จำกัด
บริษัท บีที ประกันภัย จำกัด บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท คิวบีอี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ยูโรเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

เมื่อท่านเข้ามารับบริการที่โรงพยาบาล สิ่งที่ควรเตรียมมา ดังนี้

1. บัตรประจำตัวผู้เอาประกัน
2. บัตรประชาชน หรือบัตรที่มีรูปถ่ายที่ออกโดยราชการ

กรณีที่ใช้สิทธิรักษาแบบผู้ป่วยนอก
1. ยื่นบัตรประจำตัวผู้เอาประกัน และบัตรประชาชน / บัตรที่มีรูปถ่ายที่ออกโดยราชการที่แผนกต้อนรับทุกครั้ง เพื่อแผนกเวชระเบียนจะแนบเคลมฟอร์มให้แพทย์กรอก
2. เมื่อรับการตรวจรักษาจาก แพทย์แล้ว รับเคลมฟอร์มและใบเสร็จรับเงิน จากแผนกการเงินผู้ป่วยนอก เพื่อนำไปยื่นเรียกร้องค่าสินไหมจากบริษัทประกัน
3. ถ้าบริษัทใดมีเครดิต กรณีผู้ป่วยนอกกับโรงพยาบาล ท่านสามารถใช้และการเข้ารับการตรวจรักษาตามกรมธรรม์ของท่าน ท่านไม่ต้องชำระค่าบริการด้วยตัวเอง ยกเว้นส่วนเกินสิทธิ และสาเหตุการเจ็บป่วยที่ไม่ชัดเจน

กรณีที่ใช้สิทธิรักษาแบบผู้ป่วยใน
1. ยื่นบัตรประจำตัวผู้เอาประกัน และบัตรประชาชน / บัตรที่มีรูปถ่ายที่ออกโดยราชการ ที่แผนกรับผู้ป่วยใน
2. เจ้าหน้าที่ประกันสัมพันธ์ จะเข้าเยี่ยมพร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ การเลือกใช้วิธีเคลมประกัน

กรณีที่ท่านใช้แฟกซ์เคลม
1. เจ้าหน้าที่นำเอกสาร เคลมฟอร์มไปให้ท่านเซ็นต์ พร้อมแจ้งให้ท่านทราบว่าสามารถใช้แฟรกซ์เคลมได้หรือไม่ หลังจากได้ประสานงานกับบริษัทประกันแล้ว
2. หากได้รับสิทธิแฟกซ์เคลม ท่านติดต่อที่แผนกการเงินผู้ป่วยในชั้น 2 อาคาร 1 ในวันกลับบ้าน เพื่อเซ็นต์รับทราบค่าใช้จ่าย และชำระค่าใช้จ่ายส่วนเกิน (ถ้ามี

กรณีที่ท่านต้องการนำไปเคลมเอง หรือไม่สามารถใช้สิทธิแฟกซ์เคลมได้
ในวันที่ท่านกลับบ้านโรงพยาบาลจะจัดเตรียมใบเคลม พร้อมกับใบเสร็จเงินค่าใช้จ่าย ให้ท่านสามารถนำไปยื่นให้บริษัท ได้ทันที

กรณีที่ท่านมีสิทธิ เบิกค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงาน หรือบริษัทต้นสังกัด ควบคู่กับการใช้สิทธิของประกัน
1. กรุณาแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่แผนกรับผู้ป่วยใน (Admitting Center)
2. ในวันกลับบ้าน แผนกการเงินผู้ป่วยใน จะส่งมอบใบรับรองแพทย์ของโรงพยาบาล และสำเนาค่ารักษาพยาบาลให้ท่าน นำไปยื่นกับบริษัทต้นสังกัดของท่าน

ศูนย์ตรวจสุขภาพ เพื่อทำประกันชีวิตโรงพยาบาลเทพธารินทร์
เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ – อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา 08.00-15.00 น. ท่านสามารถนัดหมาย ติดต่อนัดหมายตรวจสุขภาพ
ได้ที่โทร. 0-2348-7000 ต่อ 3125,3122

การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพทำประกัน
1. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอก่อนเข้ารับการตรวจ
2. งดน้ำ อาหาร และยา อย่างน้อย 8 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ
3. ในการเก็บปัสสาวะ ควรปล่อยปัสสาวะในช่วงต้นทิ้งไปก่อน แล้วจึงเก็บปัสสาวะในช่วงกลางๆ
4. สำหรับสุภาพสตรี หากสงสัยว่าตั้งครรภ์ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก่อนตรวจ เพื่องดการเอกซเรย์
5. สำหรับสุภาพสตรี ควรเก็บปัสสาวะหลังจากที่หมดประจำเดือนไปแล้ว 7-10 วัน เพื่อความสมบูรณ์ของปัสสาวะ