คณะแพทย์ศูนย์เบาหวานและไทรอยด์


ผู้เชี่ยวชาญด้านเบาหวาน ไทรอยด์ ต่อมไร้ท่อ อายุรกรรม สุขภาพเท้า เมตะบอลิสม อายุรศาสคร์ ที่พร้อมให้การรักษาและดูแลผู้ป่วย