พญ.ไพวัลย์ กิจศิริกุล

พญ.ไพวัลย์ กิจศิริกุล

ความเชี่ยวชาญ

รังสีวินิจฉัย

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์
-
วันอังคาร
-
วันพุธ
08:00 - 16:00
วันพฤหัสบดี
-
วันศุกร์
-
วันเสาร์
-
วันอาทิตย์
-

คุณวุฒิ

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแทพยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2534
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี พ.ศ. 2539

กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ สำหรับการขอนัดหมายแพทย์ที่ โรงพยาบาลเทพธารินทร์

กรุณาเลือกสาขาเฉพาะทางของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
กรุณาเลือกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย

เลือกเพศ
คุณเคยมีประวัติผู้ป่วยที่โรงพยาบาลเทพธารินทร์แล้วหรือไม่

ข้อมูลการนัดหมาย