คณะแพทย์คลินิกอายุรกรรมโรคไต


ไม่ว่าจะเป็น ไตวาย โรคไตวายฉับพลัน โรคไตอักเสบเนโฟรติก โรคไตอักเสบจากภาวะภูมิคุ้มกัน และโรคไตอื่นๆ พร้อมให้การดูแลรักษา