พญ.เบญญา เรืองโรจน์วิชัย

พญ.เบญญา เรืองโรจน์วิชัย

ความเชี่ยวชาญ

อายุรกรรม - โรคหัวใจและหลอดเลือด

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์
08:00 - 20:00
วันอังคาร
08:00 - 20:00
วันพุธ
-
วันพฤหัสบดี
08:00 - 17:00
วันศุกร์
-
วันเสาร์
-
วันอาทิตย์
09:00 - 17:00

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตร แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2549
วุฒิบัตร - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ (แพทยสภา) พ.ศ. 2557
  - ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

 

กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ สำหรับการขอนัดหมายแพทย์ที่ โรงพยาบาลเทพธารินทร์

กรุณาเลือกสาขาเฉพาะทางของแพทย์ผู้เขียวชาญ
กรุณาเลือกแพทย์ผู้เขียวชาญ

ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย

เลือกเพศ
คุณเคยมีประวัติผู้ป่วยที่โรงพยาบาลเทพธารินทร์แล้วหรือไม่

ข้อมูลการนัดหมาย