พญ.ศิริพร อธิสกุล

พญ.ศิริพร อธิสกุล

ความเชี่ยวชาญ

อายุรกรรม - โรคหัวใจและหลอดเลือด

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์
-
วันอังคาร
-
วันพุธ
-
วันพฤหัสบดี
16:00 - 19:00
วันศุกร์
-
วันเสาร์
-
วันอาทิตย์
-

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตร แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2543
วุฒิบัตร - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2549
  - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553
  - Fellow of Medicine in Interventional Cardiology จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
  - ประกาศนียบัตรอนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด พ.ศ.2556

 

กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ สำหรับการขอนัดหมายแพทย์ที่ โรงพยาบาลเทพธารินทร์

กรุณาเลือกสาขาเฉพาะทางของแพทย์ผู้เขียวชาญ
กรุณาเลือกแพทย์ผู้เขียวชาญ

ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย

เลือกเพศ
คุณเคยมีประวัติผู้ป่วยที่โรงพยาบาลเทพธารินทร์แล้วหรือไม่

ข้อมูลการนัดหมาย