นพ.เอกรัชย์ ศิริคะรินทร์

นพ.เอกรัชย์ ศิริคะรินทร์

ความเชี่ยวชาญ

อายุรกรรม - โรคหัวใจและหลอดเลือด

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์
-
วันอังคาร
08:00 - 17:00
วันพุธ
-
วันพฤหัสบดี
08:00 - 17:00
วันศุกร์
-
วันเสาร์
-
วันอาทิตย์
08:00 - 16:00

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตร แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ.2536
วุฒิบัตร วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ (แพทยสภา) พ.ศ. 2540
  วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ (แพทยสภา) พ.ศ. 2543
  อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว (แพทยสภา) พ.ศ. 2545

กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ สำหรับการขอนัดหมายแพทย์ที่ โรงพยาบาลเทพธารินทร์

กรุณาเลือกสาขาเฉพาะทางของแพทย์ผู้เขียวชาญ
กรุณาเลือกแพทย์ผู้เขียวชาญ

ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย

เลือกเพศ
คุณเคยมีประวัติผู้ป่วยที่โรงพยาบาลเทพธารินทร์แล้วหรือไม่

ข้อมูลการนัดหมาย