นพ.วิทยา จงศุภางครัตน์

นพ.วิทยา จงศุภางครัตน์

ความเชี่ยวชาญ

โรคหัวใจและหลอดเลือด

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์
-
วันอังคาร
-
วันพุธ
11:00 - 11:30
วันพฤหัสบดี
-
วันศุกร์
-
วันเสาร์
-
วันอาทิตย์
-

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตร แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2521
วุฒิบัตร - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์
  - วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาหทัยวิทยา

 

กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ สำหรับการขอนัดหมายแพทย์ที่ โรงพยาบาลเทพธารินทร์

กรุณาเลือกสาขาเฉพาะทางของแพทย์ผู้เขียวชาญ
กรุณาเลือกแพทย์ผู้เขียวชาญ

ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย

เลือกเพศ
คุณเคยมีประวัติผู้ป่วยที่โรงพยาบาลเทพธารินทร์แล้วหรือไม่

ข้อมูลการนัดหมาย