คณะแพทย์คลินิกอายุรกรรมโรคหัวใจและหลอดเลือด


ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจวาย มะเร็งหัวใจ หลอดเลือดตีบ หลอดเลือดแตก และโรคอื่นๆ พร้อมให้การดูแลรักษา