คณะแพทย์คลินิกอายุรกรรมโรคปอด


พร้อมดูแลและให้การรักษา ไม่ว่าจะเป็น ปอดติดเชื้อ โรคติดเชื้อทางเดินหาย โรคปอดเฉียบพลัน และโรคทางปอดอื่นๆ