คณะแพทย์คลินิคโรคติดเชื้อ


พร้อมให้การดูแลรักษา ไม่ว่าจะเป็นโรค ติดเชื้อจากแบคทีเรีย ติดเชื้อจากไวรัส และ โรคอื่นๆ