ศ.นพ.ประเสริฐ บุญเกิด

ศ.นพ.ประเสริฐ บุญเกิด

ความเชี่ยวชาญ

อายุรกรรม-โรคระบบประสาท

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์
-
วันอังคาร
-
วันพุธ
08:00 - 12:00
วันพฤหัสบดี
-
วันศุกร์
-
วันเสาร์
08:00 - 12:00
วันอาทิตย์
-

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตร แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2508
วุฒิบัตร วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาประสาทวิทยา (แพทยสภา) พ.ศ. 2515

กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ สำหรับการขอนัดหมายแพทย์ที่ โรงพยาบาลเทพธารินทร์

กรุณาเลือกสาขาเฉพาะทางของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
กรุณาเลือกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย

เลือกเพศ
คุณเคยมีประวัติผู้ป่วยที่โรงพยาบาลเทพธารินทร์แล้วหรือไม่

ข้อมูลการนัดหมาย