คณะแพทย์คลินิกอายุรกรรมระบบประสาท


พร้อมให้การดูแลรักษา ไม่ว่าจะเป็นโรคระบบสาทเสื้อม ระบบประสาทหลอน และโรคอื่นๆ