ร.ศ.นพ.ปัญญา ไข่มุก

ร.ศ.นพ.ปัญญา ไข่มุก

ความเชี่ยวชาญ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกำลังกาย

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์
14:00 - 16:00
วันอังคาร
-
วันพุธ
-
วันพฤหัสบดี
-
วันศุกร์
-
วันเสาร์
-
วันอาทิตย์
-

คุณวุฒิ

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส

กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ สำหรับการขอนัดหมายแพทย์ที่ โรงพยาบาลเทพธารินทร์

กรุณาเลือกสาขาเฉพาะทางของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
กรุณาเลือกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย

เลือกเพศ
คุณเคยมีประวัติผู้ป่วยที่โรงพยาบาลเทพธารินทร์แล้วหรือไม่

ข้อมูลการนัดหมาย