โรงเรียนเบาหวานเทพธารินทร์

“รักษาเบาหวานด้วยความรู้”
โรงเรียนเบาหวานเทพธารินทร์ เปิดให้บริการกับ บุคคลทั่วไป ผู้เป็นเบาหวาน ผู้ดูแล บุคลากรทางการแพทย์ พนักงานกลุ่มองค์กร
โรงเรียนเบาหวานเทพธารินทร์ คือ เครื่องมือช่วยส่งเสริมให้ผู้เป็นเบาหวานสามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกต้องและมีความสุขกับโรคเบาหวาน

สนใจติดต่อ คุณอติกานต์ ฝ่ายไลฟ์สไตล์และการเรียนรู้สุขภาพ 0 2348 7000 ต่อ 4517-8 สามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ตามลิ้งค์นี้ https://docs.google.com/forms/d/1w3qtoYQ1g7K5lshj_IAJGTZZj1fbPXbLkSqNbFQnXqs/viewform?edit_requested=true