ผู้ป่วยโรคหัวใจกับการออกกำลังกาย

ปัจจุบันคนไทยมีวิถีชีวิตที่ต้องเร่งรีบขึ้น เครียดมากขึ้น ทั้งปัญหาเศรษฐกิจ จราจร ครอบครัว  ไม่มีเวลาพักผ่อนอย่างเพียงพอ ไม่มีเวลาออกกำลังกาย และพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่เปลี่ยนแปลงไป ประเภทของอาหารเหมือนชาวตะวันตก มีไขมันสูง ทำให้เป็นสาเหตุของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ  มีหลักฐานการวิจัยทางการแพทย์ รายงานว่า การออกกำลังกายช่วยป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบได้ และผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้แล้ว การออกกำลังกายยังช่วยลดอัตราการตายจากการเป็นซ้ำของโรค ได้ถึง 25 % ในช่วงเวลา 1-3 ปี นอกจากนี้ยังทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้นด้วย

          

ใครที่คิดว่าผู้ป่วยโรคหัวใจห้ามออกกำลังกายเป็นความคิดที่ผิดมหันต์  เป็นการดีเสียอีกที่ผู้ป่วยออกกำลังกายซึ่งเป็นการช่วยในการบริหารหัวใจแต่ทั้งนี้การออกกำลังกายควรอยู่ในความดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้วย โดยแพทย์จะพิจารณาเป็นรายบุคคลขึ้นอยู่กับสภาพหัวใจที่แตกต่างกัน

 

ทำไมผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ จึงควรออกกำลังกาย
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ จะมีสมรรถภาพของร่างกายลดลง เพราะผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบจะมีอัตราการเต้นของหัวใจสูงขึ้น และการบีบตัวให้เลือดออกจากหัวใจแต่ละครั้งได้ปริมาณน้อยลง ทำให้ปริมาณเลือดที่หัวใจส่งไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ ลดลงเป็นผลให้ปริมาณออกซิเจนสูงสุดที่ร่างกายสามารถนำไปใช้ ซึ่งเป็นตัวบ่งบอกสมรรถภาพของร่างกายลดลงด้วย

 

ผู้ป่วยโรคหัวใจควรการออกกำลังกายอย่างไรให้ปลอดภัย

- ก่อนออกกำลังกายควรอบอุ่นร่างกายทุกครั้ง เพื่อเตรียมกล้ามเนื้อและหัวใจให้พร้อมสำหรับการออกกำลังกาย การออกกำลังกายจะทำให้หัวใจทำงานหนักขึ้น ดังนั้นการอบอุ่นร่างกายที่เหมาะสมจะช่วยลดการทำงานของหัวใจ

- เลือกชนิดของการออกกำลังกายตามความชอบและความสะดวก สามารถเลือกออกกำลังกายประมาณ 15 นาทีขึ้นไปในช่วงแรก หากมีข้อจำกัด สามารถปรับโปรแกรมการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายได้

- หากไม่มีข้อจำกัดใด ๆสามารถออกกำลังกายได้ครั้งละ 30  นาที

- ควรออกกำลังกายหลังจากรับประทานอาหารมื้อหลักประมาณ 1-2 ชั่วโมง เพื่อป้องกันไม่ให้หัวใจทำงานหนักเกินไป

-อย่ากลั้นหายใจขณะออกกำลังกาย ให้หายใจเข้า-ออกตามปกติ หากกังวลเรื่องจังหวะการหายใจเข้าออก ให้ออกเสียงนับไปด้วย จะช่วยป้องกันการกลั้นหายใจได้

- หลังการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง เมื่อจะหยุดออกกำลังกายควรมีช่วงผ่อนคลายร่างกายเล็กน้อย เพราะขณะออกกำลังกายหัวใจจะทำงานหนักเพื่อส่งเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อ ขณะเดียวกันกล้ามเนื้อก็จะส่งเลือดกลับมายังหัวใจ การหยุดออกกำลังกายทันทีจะส่งผลต่อระบบไหลเวียนเลือด เลือดอาจเลี้ยงหัวใจไม่เพียงพอทำให้เกิดอันตรายรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

 

ประโยชน์ของการออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคหัวใจ

  1. ป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการนอนนาน
  2. เพิ่มสมรรถภาพการทำงานของร่างกาย
  3. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจ
  4. เพิ่มการไหลเวียนของเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจ
  5. ลดปัจจัยเสี่ยง ที่เป็นสาเหตุของโรค

 

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
02 348 7000