เปิดงาน "อาคเนย์ gift & green mart ช็อป ช่วย ชาติ"

คุณธัญญา วรรณพฤกษ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดงาน "อาคเนย์ gift & green mart ช็อป ช่วย ชาติ" ซึ่งจัดงานตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์ โรงพยาบาลเทพธารินทร์ ได้รับเกียรติให้มาจัดบูธตรวจสุขภาพ ประเมินความเสี่ยงเบาหวาน-หัวใจ และกิจกรรมไลฟ์สไตล์ต่างๆ อาทิเช่น ปลูกผัก เกม โยคะ เป็นต้น โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเพื่อพัฒนาการบริบาลผู้ป่วยเบาหวาน