ออกบูทกิจกรรม "ความดี"

เมื่อวันที่ 30 - 31 ต.ค. ที่ผ่านมา ฝ่ายการตลาด ฝ่ายการพยาบาลศูนย์หัวใจ iCATH ฝ่ายสื่อสารองค์กร ฝ่ายไลฟ์สไตล์ และทีมนักกำหนดอาหาร โรงพยาบาลเทพธารินทร์ ได้ไปร่วมออกบูทกิจกรรม "ความดี" ตามพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และทั้งนี้ได้มีการบริการแก่ประชาชนทั่วไป เช่น การตรวจองค์ประกอบร่างกายเพื่อดูมวลกล้ามเนื้อและไขมันในร่างกาย ประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจและโรคเบาหวาน วัดความดัน การเจาะเลือดปลายนิ้วเพื่อดูระดับน้ำตาล ให้คำปรึกษาด้านโภชนการโดยนักกำหนดอาหาร สาธิตการทำอาหาร และแนะนำการปลูกผักอินทรีย์วิถีพอเพียง ณ ลานอีเดน 2 ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

 

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม