กิจกรรม "SAFETY DAY" กับทางเอ็กซอนโมบิล คอร์ปอเรชั่น

เมื่อวันที่ 27-28 พ.ย.ทางโรงพยาบาลเทพธารินทร์ เข้าร่วมกิจกรรม "SAFETY DAY" กับทางเอ็กซอนโมบิล คอร์ปอเรชั่น และรวมถึง บริษัท บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทางโรงพยาบาลได้มีการกิจกรรมต่างๆ เช่น การวิเคราะห์องค์ประกอบมวลสารในร่างกาย ให้คำปรึกษาด้านโภชนการโดยนักกำหนดอาหาร เกมฝึกสมาธิและผ่อนคลายความเครียด และแนะนำการปลูกผักอินทรีย์วิถีพอเพียง พร้อมแจกเมล็ดพันธุ์พืชและชุดปลูก

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม